ข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรงบ QOF ปี 2561 สปสช.เขต 1
แบบฟอร์มตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2562
แบบฟอร์มประเมินตนเองเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการด้าน HIV และ TB
แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปี 2561
เอกสาร การรับฟังความคิดเห็น ปี 2561
เอกสารประชุมรับฟังความคิดเห็น ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ. โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
แนวทางการตรวจและบันทึกข้อมูลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2562
หนังสือแจ้ง สสจ. สสอ. และหน่วยบริการเรื่องกรอบระยะเวลาการตรวจประเมินgเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
เอกสารประชุมพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรง อปท. 7 พ.ค. 2561
หนังสือเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมโรคธาลัสซีเมียวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน PPA 2561
เอกสารประชุมแพทย์แผนไทย ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑
power point ทบทวนการบันทึกข้อมูลบันชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่าย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เอกสารประชุมสิทธิประโยชน์ยาภาคเหนือ วันที่ 22 -23 กพ 61
ประชุมชี้แจง วันที่ 20 กพ 61
เอกสารงานประชุม การบริหารจัดการด้านรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 16 กพ 2561 รร ดิเอมเพรสเชียงใหม่
การต่ออายุ Update License Manager UC Authentication ปี 61
แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปี 2561
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน