ประกาศประเภทและขอบเขตบริการส่งเสริมป้องกันโรค ฉบับที่ 10
แบบฟอร์มเสนอแผนงบลงทุน(ค่าเสื่อม)และบัญชีราคากลางที่ใช้อ้างอิง ปี 2561
เอกสารการประชุมเภสัชกรรมปฐมภูมิ รร.อโมร่า ท่าแพ วันที่ 25 -27 กค 60
เอกสารการประชุมเภสัชกรรมปฐมภูมิ รร.อโมร่า ท่าแพ วันที่ 25 -27 กค 60
เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียนภายหลังการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2560
แบบฟอร์มเสนอแผนงบลงทุน (ค่าเสื่อม) และ บัญชีราคากลางที่ใช้อ้างอิง ปี 2561
เอกสารประกอบการประชุมงานมะเร็ง ที่ รร.ดิเอ็มเพรส วันที่ 17 กค 60
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการรักษาและการเบิกจ่ายกรณีรักษาโรคมะเร็ง รร.ดิเอ็มเพรส วันที่ 17 กค 60
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการรักษาและการเบิกจ่ายกรณีรักษาโรคมะเร็ง รร.ดิเอ็มเพรส วันที่ 17 กค 60
ขอบเขต Slide การนำเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการ สปสช.เขต ๑ ชม.
เอกสารประกอบการประชุมการดูแลและการใช้ยาใน palliative care วันที่ 26 -27 มิย 60
การบันทึกผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2561
แบบฟอร์มแผนงบลงทุน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์_update_01062560
เอกสารการประชุมแนวทางบริการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2560 เมื่อวันที่ 26 พค. 2560 ณ รร.เดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่
เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการวัคซีนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าวันที่ 19 พค 60 รร.ดิเอ็มเพรส
ข้อบังคับคณะกรรมการหลัก สปสช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2558
ประกาศ สปสช. เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการดำเนินงานLTC
แบบฟอร์มการดำเนินงานLTC
แบบฟอร์มการดำเนินงานLTC
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
กลับ ขึ้นบน