เอกสารประชุมพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรง อปท. 7 พ.ค. 2561
หนังสือเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมโรคธาลัสซีเมียวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน PPA 2561
เอกสารประชุมแพทย์แผนไทย ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑
power point ทบทวนการบันทึกข้อมูลบันชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่าย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เอกสารประชุมสิทธิประโยชน์ยาภาคเหนือ วันที่ 22 -23 กพ 61
ประชุมชี้แจง วันที่ 20 กพ 61
เอกสารงานประชุม การบริหารจัดการด้านรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 16 กพ 2561 รร ดิเอมเพรสเชียงใหม่
การต่ออายุ Update License Manager UC Authentication ปี 61
แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปี 2561
เอกสารประชุมชี้แจง แนวทางการบริหารกองทุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ไฟล์บรรยาย การประชุมระบบ eMA ณ รร ดิเอมเพลส เชียงใหม่ วันที่ 30 พย 60
เอกสารการประชุม การเข้าใช้งานระบบทะเบียน อปท. ด้วย Smart Card Reader รุ่นที่ 1-7
ประกาศ ขอบเขตของการบริการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2560
ประกาศ ประเภทและขอบเขตบริการส่งเสริมป้องกันโรค ฉบับที่ 10
เอกสาร Download การประชุม 20 พย. 2560 ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบจากการ Re Audit Coding 2560
Slide การประชุมชี้แจงกองทุน สปสช .ปี 2561
แบบฟอร์มเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อมรัฐนอกสธ.และเอกชน) ปี ๒๕๖๑
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน