เอกสารงานประชุม การบริหารจัดการด้านรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 16 กพ 2561 รร ดิเอมเพรสเชียงใหม่
การต่ออายุ Update License Manager UC Authentication ปี 61
แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปี 2561
เอกสารประชุมชี้แจง แนวทางการบริหารกองทุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ไฟล์บรรยาย การประชุมระบบ eMA ณ รร ดิเอมเพลส เชียงใหม่ วันที่ 30 พย 60
เอกสารการประชุม การเข้าใช้งานระบบทะเบียน อปท. ด้วย Smart Card Reader รุ่นที่ 1-7
ประกาศ ขอบเขตของการบริการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2560
ประกาศ ประเภทและขอบเขตบริการส่งเสริมป้องกันโรค ฉบับที่ 10
เอกสาร Download การประชุม 20 พย. 2560 ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบจากการ Re Audit Coding 2560
Slide การประชุมชี้แจงกองทุน สปสช .ปี 2561
แบบฟอร์มเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อมรัฐนอกสธ.และเอกชน) ปี ๒๕๖๑
เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. วันที่ 9 พ.ย. 60
รายงานแพทย์แผนไทย (สำหรับจัดสรรงบประมาณ)
ประกาศประเภทและขอบเขตบริการส่งเสริมป้องกันโรค ฉบับที่ 10
แบบฟอร์มเสนอแผนงบลงทุน(ค่าเสื่อม)และบัญชีราคากลางที่ใช้อ้างอิง ปี 2561
เอกสารการประชุมเภสัชกรรมปฐมภูมิ รร.อโมร่า ท่าแพ วันที่ 25 -27 กค 60
เอกสารการประชุมเภสัชกรรมปฐมภูมิ รร.อโมร่า ท่าแพ วันที่ 25 -27 กค 60
เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียนภายหลังการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2560
แบบฟอร์มเสนอแผนงบลงทุน (ค่าเสื่อม) และ บัญชีราคากลางที่ใช้อ้างอิง ปี 2561
เอกสารประกอบการประชุมงานมะเร็ง ที่ รร.ดิเอ็มเพรส วันที่ 17 กค 60
หน้า 1 | 2 | 3 |
 
กลับ ขึ้นบน