เอกสารประกอบการประชุมงานมะเร็ง ที่ รร.ดิเอ็มเพรส วันที่ 17 กค 60
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการรักษาและการเบิกจ่ายกรณีรักษาโรคมะเร็ง รร.ดิเอ็มเพรส วันที่ 17 กค 60
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการรักษาและการเบิกจ่ายกรณีรักษาโรคมะเร็ง รร.ดิเอ็มเพรส วันที่ 17 กค 60
ขอบเขต Slide การนำเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการ สปสช.เขต ๑ ชม.
เอกสารประกอบการประชุมการดูแลและการใช้ยาใน palliative care วันที่ 26 -27 มิย 60
การบันทึกผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2561
แบบฟอร์มแผนงบลงทุน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์_update_01062560
เอกสารการประชุมแนวทางบริการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2560 เมื่อวันที่ 26 พค. 2560 ณ รร.เดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่
เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการวัคซีนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าวันที่ 19 พค 60 รร.ดิเอ็มเพรส
ข้อบังคับคณะกรรมการหลัก สปสช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2558
ประกาศ สปสช. เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการดำเนินงานLTC
แบบฟอร์มการดำเนินงานLTC
แบบฟอร์มการดำเนินงานLTC
แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2561
เอกสารการอบรมแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560 THAILAND NATIONAL GUIDELINE ON HIV/AIDS TREATMENT AND PREVENTION 20-21 เมษายน 2560
เอกสารการอบรมแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560 THAILAND NATIONAL GUIDELINE ON HIV/AIDS TREATMENT AND PREVENTION 20-21 เมษายน 2560
"รายละเอียดการดำเนินงานเพื่อประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ กรณีให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2560 ขอให้ใช้เฉพาะแบบประเมินตนเอง"
แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารการประชุม กองทุน อปท. ณ ศูนย์ประชุมคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ 2-3 มีนาคม 2560
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน