สปสช.เขต 1 ร่วมกับคณะเภสัช มช.จัดประชุมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการร้านยาคุณภาพ


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๑ เชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดประชุมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการร้านยาคุณภาพร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมการร้านยาคุณภาพร่วมให้บริการแก่ร้านยาที่สนใจเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ กว่า ๓๐ ร้านยา โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วรชัย  อึ้งอภินันท์ รองผู้อำนวยการ สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของร้านยาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน ซึ่งจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งในที่ประชุมยังได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการดำเนินงาน โดย ภก.กฤชชัย  พัฒนจันทร์ จาก สปสช. ภญ.เพ็ญทิพา  แก้วเกตุทอง จากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ผศ.ดร.ภก.สุระรอง  ชินวงศ์ และ ดร.ภญ.ภูริดา  เวียนทอง จากคณะเภสัชศาสตร์ มช. เพื่อนำร้านยาเป็นด่านหน้าในระบบสุขภาพที่มีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน