สปสช.เขต 1 ร่วม มช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการพัฒนาอย่างเร่งด่วนและพัฒนากองทุนฯ


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๑ เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการพัฒนาอย่างเร่งด่วนและพัฒนากองทุนฯ ที่จะยกระดับกองทุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในระบบหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ โดยมีคุณประมวล  ปาละก้อน หัวหน้ากลุ่มงาน สปสช. เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายให้ความรู้ในการดำเนินงานกองทุนฯ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน