สสจ.เชียงรายพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ จังหวัดเชียงราย


เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยนายแพทย์สุรินทร์  สุมนาพันธุ์ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ จังหวัดเชียงราย จัดประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น โดยนายแพทย์ศิริราช  พัวพันวัฒนะ เป็นประธาน อนุกรรมการฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน ๒ ราย รายที่ ๑ ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท รายที่ ๒ ได้รับความช่วยเหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ทายาท

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน