คณะทำงานฯ มิตรภาพบำบัด สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ลงพื้นที่ร่วมงานมหกรรมตลาดนัดความดีจิตอาสา ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๑๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ท่านพระครูพิพิธสาธุการ เจ้าอาวาสวัดป่าม่วง จังหวัดพะเยา ประธานคณะทำงานฯ มิตรภาพบำบัด สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ นำทีมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ร่วมงานมหกรรมตลาดนัดความดีจิตอาสา ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๑๕๕๗ “มีใจ มีทีม มีทุน ร่วมเกื้อหนุนเพื่อความมั่นใจ” ณ ศูนย์มิตรภาพบำบัดในชุมชนอำเภอแม่ลาว โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานด้านการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน พัฒนาระบบการให้บริการและการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในชุมชน รวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน