สปสช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีข้อมูลยาและการบันทึกรหัสยามาตรฐานไทย(Thai Medicines Terminology - TMT)


สปสช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีข้อมูลยาและการบันทึกรหัสยามาตรฐานไทย(Thai Medicines Terminology - TMT)

วันที่ 15 ธ.ค. 57 ที่โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบบัญชีข้อมูลยาและการบันทึกรหัสยามาตรฐานไทย(Thai Medicines Terminology - TMT) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่สปสช.จากส่วนกลางและเขต ๑ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ภายในเวทีประชุมมีการชี้แจงนโยบาย กระบวนการนำบัญชีข้อมูลยา(Drug Catalog)และรหัสยามาตรฐานไทย(TMT)มาใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลร่วมกับโปรแกรม E-claim การเวิร์กช็อปการตรวจสอบความถูกต้องวบัญชีรายการยา Online และการ Approve และการยืนยันผลการตรวจสอบ Drug Catalog

จากการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข(National Clearing House) ซึ่งได้กำหนดให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลอ้างอิงบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย(Thai Medicines Terminology - TMT) ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่าข้อมูลยาที่หน่วยบริการได้ส่งให้กับสปสช.นั้น มีความถูกต้องเพียงร้อยละ 48.11 เท่านั้น สปสช.จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บัญชีข้อมูลยาของหน่วยบริการมีความถูกต้องและใช้อ้างอิงในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้.

 

 

 

 

 

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน