การแก้ปัญหากรณี Effective date ไม่สัมพันธ์กับวันที่เข้ารับบริการ (จากการจัดทำบัญชีรายการยา Drug cataloge และรหัสยามาตรฐานไทย TMT)


จากการจัดทำบัญชีรายการยา (Drug cataloge)และรหัสยามาตรฐานไทย(TMT) เพื่อใช้อ้างอิงในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบริการผ่านทางโปรแกรม e-claim นั้น.
...สปสช.ได้แจ้งเรื่อง ...."การแก้ปัญหากรณี Effective date ไม่สัมพันธ์กับวันที่เข้ารับบริการ"
ตามลิงค์ด้านล่าง

<--- Link --->

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน