สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯระดับเขต


สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า ๑๓๐ คน

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน