เลขาธิการ สปสช. เยี่ยมพื้นที่ เขต 1 ชื่นชมงานไต


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 นพ.วินัย  สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.นิสิต  วรรธนัจฉริยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

            จากนั้น เลขาธิการ สปสช. และคณะลงเยี่ยมชื่นชมความก้าวหน้าการพัฒนางานบำบัดทดแทนไต  ด้วยวิธีการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องทำการฟอกเลือด (Hemodialysis) ที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2558 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการบำบัดทดแทนไต กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้บริการเป็นศูนย์ปลูกถ่ายไต (Kidney Transplant) การบำบัดล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) และการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตทียม โดยเน้นที่มาตรฐานวิชาชีพและความสะดวกของผู้ป่วย ในปี 2558 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ขยายหน่วยบริการฟอกเลือดจาก 12 Unit เป็น 32 Unit โดยให้บริการฟอกเลือดวันละ 3 รอบ ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และมีแผนจะขยายเป็น 50 unit  ในปี งบประมาณ 2559

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน