คิวอาร์โค๊ดไลน์กลุ่มธาลัสซีเมีย พื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่


สปสช.ร่วมกับ กลุ่ม ธาลัสซีเมีย ในพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ สร้าง Group line เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน