การรับฟังความคิดเห็นปี 2561


๑.ทำเนียบเครือข่ายสุขภาพภาคเหนือ พร้อมแนปไฟล์ 001ทำเนียบเครือข่ายสุขภาพภาคเหนือ
๒.แบบฟอร์มรับฟังฯตามข้อบังคับบอร์ดฯ พร้อมแนปไฟล์ 002แบบฟอร์มรับฟังฯตามข้อบังคับบอร์ดฯ
๓.แบบวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ พร้อมแนปไฟล์ 003แบบวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่
๔.ข้อมูลติดต่อ/ทำเนียบเครือข่ายสุขภาพพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน >>ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTCFFL8MaI4VVrQ2PYtmRttzOrxt1VGNKy0wklJTXxyYcdUQ/viewform?usp=pp_url พร้อมแนปไฟล์ QRcode_ข้อมูลเครือข่ายสุขภาพภาคเหนือปี61
๖.แบบสอบถามประเมินการรับฟังสปสช.เขต 1 เชียงใหม่ พร้อมแนปไฟล์ แบบสอบถามประเมินการรับฟังสปสช.เขต 1 แก้ไข 17 เม.ย
 
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน