รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้พิการ) ... 09/10/2018
การรับฟังความคิดเห็นปี 2561 ... 24/05/2018
คิวอาร์โค๊ดไลน์กลุ่มธาลัสซีเมีย พื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ... 11/04/2018
รายละเอียดการแก้ไข พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับใหม่! ... 09/06/2017
การส่งผลงานวิชาการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ... 09/01/2017
เลขาธิการ สปสช. เยี่ยมพื้นที่ เขต 1 ชื่นชมงานไต ... 16/03/2015
Download ไฟล์การต่ออายุ License_Manager ปี 2558 สำหรับให้หน่วยบริการดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บ ... 20/01/2015
ละครเดอะซีรี่ โคกอีลอย ตอน ใช้สิทธิได้ ง่ายกว่าเดิม ... 19/01/2015
มติบอร์ดสปสช.เห็นชอบจัดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน พัฒนาบัตรทองเดินหน้าสู่ปีที่ 13 ... 14/01/2015
การแก้ปัญหากรณี Effective date ไม่สัมพันธ์กับวันที่เข้ารับบริการ (จากการจัดทำบัญชีรายการยา Drug cataloge และรห ... 14/01/2015
สปสช.ออกสมุดปกขาว แจงข้อเท็จจริง หลังมีการให้ข้อมูลบิดเบือนโจมตี ทั้งประเด็น รพ.ขาดทุน และการให้งบสนับสนุนหน่ว ... 24/12/2014
ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข OP/PP Individual Data (21/43 แฟ้ม) ... 15/11/2014
บอร์ด สปสช.เห็นชอบแนวทางบริหารบัตรทองหนุน 10 นโยบาย รมว.สธ. ... 21/10/2014
โครงการร้านยาในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ... 21/10/2014
สปสช. ได้ปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในรายการยาบัญชีจ(2) ... 13/10/2014
สปสช.ขยายสิทธิประโยชน์ในการรักษาการติดเชื้อตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ HIV ... 27/08/2013
โรงพยาบาลสามารถแจ้งปัญหาขาดแคลนยาได้แล้ว ... 27/08/2013
สามารถเข้าไปตรวจสอบ สถานะการส่งข้อมูลTMT ของโรงพยาบาลได้แล้ว ... 27/08/2013
 
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน