สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯระดับเขต ... 06/03/2015
เริ่มแล้ว สปสช.เขต ๑ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจังหวัดแพร่ ... 11/02/2015
การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือ ... 20/01/2015
งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิภาคเหนือ ... 14/01/2015
สปสช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีข้อมูลยาและการบันทึกรหัสยามาตรฐานไทย(Thai Medicines Terminology - TMT) ... 22/12/2014
คณะทำงานฯ มิตรภาพบำบัด สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ลงพื้นที่ร่วมงานมหกรรมตลาดนัดความดีจิตอาสา ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๑๕๕๗ ... 15/12/2014
สสจ.เชียงรายพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ จังหวัดเชียงราย ... 15/12/2014
สปสช.เขต 1 ร่วม มช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการพัฒนาอย ... 15/12/2014
สปสช.เขต 1 ร่วมกับคณะเภสัช มช.จัดประชุมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการร้านยาคุณภาพ ... 15/12/2014
ผู้อำนวยการ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ นำทีมเข้าเยี่ยมคาวาระประธาน อปสข.เขต 1 เชียงใหม่ ... 02/12/2014
รมต.ช่วยกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการโครงการเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว "หมอกับการสร้างสังคมที่ดูแล ... 25/11/2014
การประชุมคัดเลือกตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) 9 ด้าน เป็นอนุกรรมการควมคุมฯระดับเขตพื้นที่ ... 24/10/2014
การประชุมคัดเลือกตัวแทนอปท. คณะอนุกรรมการควมคุมฯระดับเขตพื้นที่ ... 21/10/2014
สปสช.นำคณะสื่อมวลชน ลุย “เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน” ศึกษาดูงาน “การคุ้มครองสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท.” ... 09/10/2014
พัฒนาศักยภาพวิทยากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ... 28/08/2013
กิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ... 28/08/2013
 
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน