ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้พิการ) ... 30/11/2018
ยกเลิกการจ้างเหมาบริการงานธุรการและสนับสนุนทั่วไป (ผู้พิการ) ... 26/10/2018
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้พิการ) ... 09/10/2018
ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนและติดตามการตรวจสอบเวชระเบียน ... 20/09/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนและติดตามการตรวจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ ... 13/09/2018
ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ : งานสนับสนุนและการติดตามการตรวจสอบเวชระเบียน จัดประชุม อำนวยการ ... 06/09/2018
ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์ สายด่วน 1330 ... 20/06/2017
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ... 07/12/2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการจ้างเหมาบริการ ... 06/12/2016
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ... 25/11/2016
ประกาศสอบราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 ... 19/09/2016
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ... 16/08/2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ผู้พิการ) ... 25/07/2016
ประกาศรับสมัครพนักงานโครงการ (ผู้พิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ... 05/07/2016
ยกเลิกการจัดจ้างบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน (Coding Audit) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ... 28/12/2015
ประกาศจ้างบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน (Coding Audit) ประจำปีงบประมาณ 2559 ... 09/12/2015
ราคากลางจ้างบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน (Coding Audit) ประจำปีงบประมาณ 2559 ... 09/12/2015
ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2559 ... 03/11/2015
ประกาศยกเลิกการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2559 ... 03/11/2015
ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 ... 16/10/2015
 
หน้า 1 | 2 |
 
กลับ ขึ้นบน