หารือการกำหนดอัตราชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คณะอนุกรรมการ LTC สามารถกำหนดได้ ... 18/02/2019
หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 9 กรณีเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา หารือกรณีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ ... 24/12/2018
หนังสือตอบข้อหารือ สสจ.ยโสธร กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยเหลือดุแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG) ที่ผ่านการ ... 18/12/2018
คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTC ... 23/11/2018
ตอบข้อหารือ เขต 11 ทน.นครศรีฯ การดำเนินงาน LTC ซ้ำซ้อน CM อบรมหรือไม่ ... 19/07/2018
การเข้าร่วมระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ... 14/07/2018
คู่มือโปรแกรม LTC Version 1 ... 02/04/2018
เขต11 ตอบข้อหารือ ทต.นาเหรง จ นครศรีฯ เรื่องอุปกรณ์เครื่องช่วย ... 20/03/2018
เขต 8 ตอบข้อหารือ รพ โนนสัง จ หนองบัวลภู การดำเนินงาน LTC ... 19/03/2018
ตอบข้อหารือกรณีการจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ... 26/01/2018
รายชื่อผู้สูงอายปี 60 ... 22/01/2018
รายชื่อผู้สูงอายุปี 59 ... 22/01/2018
ตอบข้อหารือกรณีการโอนงบประมาณเพื่อจัดบริการ LTC ปี 2560 ... 12/01/2018
หนังสือตอบข้อหารือแนวทางการดำเนินงาน LTC ทต. สันทรายหลวง ... 27/11/2017
หนังสือ ตอบข้อหารือ กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จาก ... 22/11/2017
แบบฟอร์มรายชื่อการดูแลระยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ... 16/10/2017
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการดูแลด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง ... 02/10/2017
เอกสารประกอบการบรรยาย อ.กฤช 24 กค 60 ... 23/07/2017
แจ้งขอส่งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ อปท.เดิม ... 23/07/2017
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 24 กค 60 ... 21/07/2017
 
หน้า 1 | 2 |
 
กลับ ขึ้นบน