คู่มือการใช้งานโปรแกรมกองทุนตำบล & LTC
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการกองทุนท้องถิ่นหรือพื้นที่
แบบฟอร์มแผนการเงินประจำปีกองทุนฯ ท้องถิ่น
ตัวอย่าง_คำสั่ง คกก.กองทุน_2561
หนังสือที่สปสช.๓.๖๕ว.๓๗ เรื่องการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการร่วมกำจัดโรคมาลาเรีย
หนังสือที่สปสช.๓.๖๕ว.๓๒ เรื่องนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรงบ QOF ปี 2561 สปสช.เขต 1
แบบฟอร์มตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2562
แบบฟอร์มประเมินตนเองเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการด้าน HIV และ TB
แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปี 2561
เอกสาร การรับฟังความคิดเห็น ปี 2561
เอกสารประชุมรับฟังความคิดเห็น ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ. โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
แนวทางการตรวจและบันทึกข้อมูลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2562
หนังสือแจ้ง สสจ. สสอ. และหน่วยบริการเรื่องกรอบระยะเวลาการตรวจประเมินgเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
เอกสารประชุมพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรง อปท. 7 พ.ค. 2561
หนังสือเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมโรคธาลัสซีเมียวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน PPA 2561
เอกสารประชุมแพทย์แผนไทย ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑
power point ทบทวนการบันทึกข้อมูลบันชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
กลับ ขึ้นบน